Debtors in English
Dlužníci

Dlužníci

Na této stránce zveřejňuji zákazníky, vůči kterým mám pohledávku po splatnosti, a nedá se s nimi dohodnout jinak.


GEODROM s.r.o.

 • Popis činnosti dlužníka: Počítačové skenování a mapování terénu, budov atd.
 • Webové stránky dlužníka: geodrom.cz
 • Odkaz do obchodního restříku: or.justice.cz/...
 • Dlužná částka: 19 000,- Kč

Předmětem zakázky byla výroba mechanické konstrukce (viz foto) mobilního kamerového a skenovacího zařízení. Cenový strop zakázky byl dohodnut na 70 000 Kč, výsledná cena díla byla 66 000 Kč, zařízení bylo odevzdáno 24. 2. 2021. Zákazníkovi jsem nabídl slevu 7000 Kč za prodlení při výrobě. Zaplaceno bylo 40 000 Kč, fakturu na zbylých 19 000 Kč zákazník odmítá přijmout. Zakázka není podložena žádnou smlouvou, vše stojí jen na ústní dohodě s jednatelem firmy a na (naivním) předpokladu gentlemanského jednání.


Zdeněk Bláha - Blaha Maschinenbau (Slovensko)

 • Popis činnosti dlužníka: zprostředkovatelská činnost ve strojírenství, kurýrní služby
 • Webové stránky dlužníka: http://blaha-maschinenbau.sk
 • Dlužná částka: 495 EUR (po 30% slevě)

Zákazník stornoval objednávku těsně před dokončením výrobků a odmítá vyjednávat o kompenzaci i přes nabídnutou slevu. Výrobky jsou připravené k expedici od 24.10.2016.


Platební podmínky

 1. Standardní způsob úhrady je bankovním převodem na základě mnou vystavené faktury.
 2. Fakturu nejčastěji obdržíte současně s dodanými výrobky, po dohodě ji lze zaslat zvlášť poštou nebo e-mailem ve formátu PDF.
 3. Standardní lhůta splatnosti je 14 dnů. U spolehlivých zákazníků je možné dohodnout i delší splatnost v zákonných mezích. Delší lhůta splatnosti (zpravidla 30 dnů) vždy vychází z vyšší administrativní náročnosti uvnitř větších firem, naopak nikdy nebude přiznána zákazníkovi, u kterého existují pochybnosti o jeho solventnosti nebo platební morálce. V žádném případě nelze na splatnost pohlížet jako na bezúročnou půjčku s nedefinovaným termínem vypořádání.
 4. Nevymahatelnost splastnosti: Rozhodnutí, zda budou výrobky dodány na splatnost, nebo zda proběhne platba při předání, je vždy na mé straně - toto platí především u nových zákazníků. Proto není možné, aby si zákazník v objednávce kladl své platbení podmínky, ty jsou vždy předmětem jednání.
 5. V případě prodlení posílám zákazníkovi (přibližně týden po splatnosti) e-mailem první upomínku, kde se ujišťuji, že zákazník fakturu obdržel a eviduje ji jako platnou.
 6. Pokud zákazník nereaguje na první upomínku, obdrží po několika dnech e-mailem druhou výzvu, jejíž součástí je i upozornění na možnost jeho zveřejnění na této stránce.
 7. Před samotným zveřejněním dlužníka na této stránce je ještě učiněn pokus o telefonický kontakt a dohodu.
 8. Případný záznam o dlužníkovi bude z této stránky odstraněn ihned po připsání částky na účet.
 9. Při opakovaných problémech s placením faktur může být vůči zákazníkovi uplatněno pravidlo, že u následující zakázky bude lhůta splatnosti kratší o tolik dnů, o kolik byl zákazník v prodlení s předešlou fakturou. To znamená, že pokud bylo prodlení větší než samotná lhůta splatnosti, bude u příští zakázky požadována platba v hotovosti při předání výrobků.