Debtors in English
Dlužníci

Dlužníci

Na této stránce zveřejňuji zákazníky, vůči kterým mám pohledávku po splatnosti, a nedá se s nimi dohodnout jinak.


Zdeněk Bláha - Blaha Maschinenbau (Slovensko)

 • Popis činnosti dlužníka: zprostředkovatelská činnost ve strojírenství, kurýrní služby
 • Webové stránky dlužníka: http://blaha-maschinenbau.sk
 • Dlužná částka: 495 EUR (po 30% slevě)
 • Zákazník stornoval objednávku těsně před dokončením výrobků a odmítá vyjednávat o kompenzaci i přes nabídnutou slevu. Výrobky jsou připravené k expedici od 24.10.2016.

Platební podmínky

 1. Standardní způsob úhrady je bankovním převodem na základě mnou vystavené faktury.
 2. Fakturu nejčastěji obdržíte současně s dodanými výrobky, po dohodě ji lze zaslat zvlášť poštou nebo e-mailem ve formátu PDF.
 3. Standardní lhůta splatnosti je 14 dnů. U spolehlivých zákazníků je možné dohodnout i delší splatnost v zákonných mezích. Delší lhůta splatnosti (zpravidla 30 dnů) vždy vychází z vyšší administrativní náročnosti uvnitř větších firem, naopak nikdy nebude přiznána zákazníkovi, u kterého existují pochybnosti o jeho solventnosti nebo platební morálce. V žádném případě nelze na splatnost pohlížet jako na bezúročnou půjčku s nedefinovaným termínem vypořádání.
 4. Nevymahatelnost splastnosti: Rozhodnutí, zda budou výrobky dodány na splatnost, nebo zda proběhne platba při předání, je vždy na mé straně - toto platí především u nových zákazníků. Proto není možné, aby si zákazník v objednávce kladl své platbení podmínky, ty jsou vždy předmětem jednání.
 5. V případě prodlení posílám zákazníkovi (přibližně týden po splatnosti) e-mailem první upomínku, kde se ujišťuji, že zákazník fakturu obdržel a eviduje ji jako platnou.
 6. Pokud zákazník nereaguje na první upomínku, obdrží po několika dnech e-mailem druhou výzvu, jejíž součástí je i upozornění na možnost jeho zveřejnění na této stránce.
 7. Před samotným zveřejněním dlužníka na této stránce je ještě učiněn pokus o telefonický kontakt a dohodu.
 8. Případný záznam o dlužníkovi bude z této stránky odstraněn ihned po připsání částky na účet.
 9. Při opakovaných problémech s placením faktur může být vůči zákazníkovi uplatněno pravidlo, že u následující zakázky bude lhůta splatnosti kratší o tolik dnů, o kolik byl zákazník v prodlení s předešlou fakturou. To znamená, že pokud bylo prodlení větší než samotná lhůta splatnosti, bude u příští zakázky požadována platba v hotovosti při předání výrobků.